RUT & ROT - Så funkar det!

RUT och ROT - så funkar det!

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för direktavdrag för köp av RUT och ROT-tjänster. RUT och ROT räknas ihop och den sammanlagda skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kronor per person och år.

Vid köp av RUT-tjänster betalar du som kund fortfarande bara 50 procent av arbetskostnaden men taket är nu sänkt till max 25 000 kronor per person och år. Detta innebär att du kan köpa tjänster till ett värde av 50 000 kronor per år.

Är ni två vuxna i hushållet och båda betalar skatt, har ni utrymme att köpa RUT-tjänster för 100 000 kronor per år och den sammanlagda skattereduktionen blir 50 000 kronor.

Personer som har fyllt 65 år är undantagna sänkningen av direktavdraget. Här gäller fortfarande ett avdrag på 50 procent upp till 50 000 kronor. Det innebär att du som fyllt 65 år kan köpa RUT-tjänster till ett värde av 100 000 kronor per år.

 

Tänk på att flera personer i ett hushåll kan nyttja skattereduktionen. Om man är över 18 år och betalar skatt är man berättigad till skattereduktion för köp av RUT-och ROT tjänster. Läs gärna mer på skatteverkets hemsida vad som gäller för just dig.

  • YouTube Social Ikon
  • Instagram
  • Facebook

©2020 H & C Allservice Sverige AB