top of page
Rock Rubble
Kopia av H & C.png

Alltid till ert förfogande, i Uppsala - Stockholm!

Välkommen

Välkommen till H & C Scandinavia AB

Du har sökt jobb hos oss och därför ber vi er att svara på några frågor samt ladda upp ert CV och andra nödvändiga dokument.

Samtycke enligt GDPR lagen.

Detta dokument innehåller personuppgifter och får endast användas i syfte att rekrytera. Dokumentet får inte spridas till obehöriga eller sparas i land utanför EU/EES. Vi sparar inte dokumentet längre tid än vad som är nödvändigt för rekryteringen. Om sökande vill spara uppgifterna hos H&C Scandinavia AB för framtida rekryteringsbehov önskas samtycke med ett godkännande.

( Detta gäller även din egen ansökan som du skickat )

Lycka till!

H & C Scandinavia AB.

Fästpunkt 1

Ansökan

Fyll i uppgifterna och svara på våra frågor nedan för att din ansökan hos oss ska bli registrerad.

bottom of page