Föryngringsbeskärning

C - Grövsta stammar gallras så lågt det går.

C - Äldre stammar kortas ned till 40-50cm.

C - Grenar gallras och kortas in (ej stympas

C - Viktigt att behålla växtens form och utseende.

D - Växten kan skäras ned 10-20cm från marken.

D - Lämna några friska skott av växten om så finns. 

E - Sidogrenar som kortas in nära stammen.

Formbeskärning

F - Häckklippning 1-2 ggr per  år tid 7-9

G - Buskklippning 1-2 ggr per år tid 7-9.

X - Specialklippning blommor

Underhållsbeskärning

A - Gallra ut de grenar som är tättsittande. 

A - Klipp bort grenar som växer inåt.

A - Klipp bort grenar som korsar varann.

B - Avblommande 2 åriga skott tas bort.

Månad för beskärning

 1. Dec-Mars

 2. Feb - Mars

 3. Mars-Apr

 4. April-Maj

 5. Maj

 6. Maj-Juni

 7. Juni

 8. Juni-Juli

 9. Juli-Aug

 10. Sept-Okt

 • YouTube Social Ikon
 • Instagram
 • Facebook Social Ikon

©2021 H & C Scandinavia AB