top of page

Föryngringsbeskärning

C - Grövsta stammar gallras så lågt det går.

C - Äldre stammar kortas ned till 40-50cm.

C - Grenar gallras och kortas in (ej stympas

C - Viktigt att behålla växtens form och utseende.

D - Växten kan skäras ned 10-20cm från marken.

D - Lämna några friska skott av växten om så finns. 

E - Sidogrenar som kortas in nära stammen.

Formbeskärning

F - Häckklippning 1-2 ggr per  år tid 7-9

G - Buskklippning 1-2 ggr per år tid 7-9.

X - Specialklippning blommor

Underhållsbeskärning

A - Gallra ut de grenar som är tättsittande. 

A - Klipp bort grenar som växer inåt.

A - Klipp bort grenar som korsar varann.

B - Avblommande 2 åriga skott tas bort.

Växtens namn
Klipptid
Klippform
Blomtid
Ölandstok
2
acd
7
Äkta Kastanj
5
a
8
Vårtbjörk
8.10
a
4
Vårginst
7
a
5
Virginiahägg
2
a
6
Vippspirea
2
a
9
Vide
2
ac
4
Valnöt
9
a
5
Tysk lönn
10
a
5
Try
8
ac
5
Trädbuxbom
8
f
5
Sälg
5
ac
4
Syrenhortensia
4
a
8
Syrenbuddleja
5
d
8
Syren
2
acdx
6
Spärrhagtorn
2
a
5
Snöbär
2
acd
8
Slån-aronia
2
a
6
Skogsolvon
2
ac
8
Skogslönn
10
a
Skogslind
2
a
8
Skogsek
2
a
5
Silverpoppel
2
a
6
Sibirisk ärtbuske
2
af
5
Rysk lönn
10
a
5
Rönn
2
a
5
Rosentry
2
ac
6
Rosentamarisk
4
a
9
Rhododendron
3
x
4
Rosenmandel
5
a
5
Rosenhagtorn
2
a
6
Rosenapel
2
a
6
Pyramidpoppel
2
ae
6
Pärlbuske
6
a
7
Rosenhallon
10
ab
8
Praktmagnolia
9
a
5
Perukbuske
4
a
8
Paradisbuske
2
ac
8
Parkolvon
2
a
8
Oxel
2
af
7
Oxbär
2
a
7
Nyponros
3
acd
7
Liguster
2
acf
8
Naverlönn
10
af
5
Liten stefandra
2
a
8
Katsura
5
a
8
Måbär
2
acdf
4
Korallpil
2
ac
4
Rosenkvitten
5
a
5
Kornell
2
acd
6
Häggmispel
2
a
5
Lagerhägg
3
a
6
Hästkastanj
3
a
5
Körbärskornell
4
a
3
Klippal
2
a
3
Hängkaragan
2
a
5
Kinesisk azalea
4
x
6
Mahonia
4
acd
6
Kristtorn, järnek
4
a
7
Häckoxbär
2
ad
7
Häckberberis
2
acdf
5
Hårdved
2
a
8
Hortensia
2
a
8
Hassel
2
ad
4
Gudaträd
4
a
8
Gråal
2
a
3
Ginnalalönn
10
a
5
Färgginst
4
c
6
Forsythia
6
a
6
Fläder
2
ac
8
Fjäderkaragan
2
a
5
Doftschermin
3
ad
8
Buddeutzia
2
ad
7
Brudspirea
6
acx
6
Bok
4
af
6
Avenbok
2
af
5
Asp
2
a
4
Rosenoxbär
2
a
7
Rosenspirea
4
d
9

Månad för beskärning

  1. Dec-Mars

  2. Feb - Mars

  3. Mars-Apr

  4. April-Maj

  5. Maj

  6. Maj-Juni

  7. Juni

  8. Juni-Juli

  9. Juli-Aug

  10. Sept-Okt

bottom of page